Posts Tagged ‘ستاره داوود’

PostHeaderIcon خلاصه ای از معانی برخی نمادها به غلط رواج داده شده

یکی از دوستان از برخی نماد ها پرسیده بود و معانی بعضی هاش رو هم به اشتباه چیز دیگه ای می گفت…
666 عدد شیطان نیست و به غلط عوام این چنین پنداشته شده. در انجیل آمده است که : 666 عدد وحش است. عدد انسان است.
و در مورد Omo یا همان OM که کلمه ای بسیار مقدس در مکاتب و ادیان هندو و بودیسم است. و فرکانسی است که در ابتدای هستی وظیفه نظم بخشی به کائنات را داشته است. در ضمن “ام به معنای مادر” در عربی نیز از این کلمه گرفته شده است.
در ابتدای انجیل نیز داریم: “در ابتدا هیچ بود. هیچ، کلمه بود، کلمه گوشت و جان گرفت و ما قدرت و جلال آنرا دیدیم…”. آن کلمه به گفته اساتید همین OM  است…
ستاره 5 پر از اساطیر یونان و روم باستان به جا مانده و نماد اصلی جنگ آوری و رزم بوده همانطور که نماد سرشانه ارتشیان کشورهای نیز همین ستاره است. نمادی است بسیار قدرتمند و مقدس و برای حفاظت نیز بکار می رود. به شرط وجود دایره ای در اطرافش.
ستاره داوود که از اسمش پیداست. نمادی بازمانده از حضرت داوود است و نماد اتحاد زنانگی و مردانگی، یین و یانگ، است. مثلث با نوک بالا نماد مردانگی و با نوک پایین زنانگی است. و ما با این اتحاد مقدس می توانیم “واحد” شویم… آیا این مثلث سر بالا شبیه گنبد نیست؟ و ….
و آن حرف X مانند که نماد تبادل انرژی در مصر باستان بوده و ربطی به این ماجرا ندارد!!!! در برخی از تصاویر و نوشته های هیروگلیف هم این نماد برای مدیتیشنهای قدرتمندی به کار می رفته که در آن مدیتیشن، اساتید قابلیت و قدرت جابجایی قطبین را داشته اند که این امر در زمان ما و با عقل محدود ما بی معنی و مسخره است…
و اما نمادشناسی علمی است بسیار شیرین و عمیق و پر رمز و راز.
دقت کردید که کتاب آسمانی قرآن نیز مملو است از نماد و مثل و داستان؟! و برای خردمندان آورده شده است؟